Architektonický a projekční ateliér venkova

Projekty

Těsně před zkázou

Typická hmota Ždárských vrchů poskytuje adaptabilitu lidem s odlišným životním stylem než tomu bylo za našich předků. V přízemí se uplatnila světnice, kuchyně, koupelna a ložnička pro seniory. Skladování v zadní hospodářské části je naplněno potřebami k provozu domácnosti i zahrady.

Prohlédnout »

Naše slunečnice

Bývalé hospodářství projde zásadní úpravou k účelu bydlení rodiny a pronájmu. Soubor 4 stavení vytváří celistvou podkovu uzavřeného dvorce v okrajové části zástavby. V každém z objektů je denní osvětlení řešeno jiným způsobem

Prohlédnout »

Srdce vesnice

Snahou návrhu je vytvořit přesvědčivé architektonické řešení odpovídající současným provozním požadavkům s jednoduchou, funkční a přehlednou dispozicí. Dalším cílem bylo najít řešení uspokojující potřebu kvalitního a reprezentativního zázemí pro široké spektrum kulturních akcí, každodenních činností a zájmů představitelů obce a jeho obyvatel. Stávající veřejný prostor v severní části pozemku zůstává v současné době zcela nevyužitý a tak bylo snahou tomuto prostoru přidat pobytovou kvalitu, propojit jej s interiérem objektu

Prohlédnout »

Vzdor české malosti

Soubor stavení obsahuje obytný dům o šesti apartmánech, bývalou maštali provozně určenou k wellness a  nově postavenou restauraci na místě bývalé průjezdné stodoly. V zadní části pozemku je další stodola jako prostora technická. Areál disponuje pěti parkovacími plochami a společenským dvorem.

Prohlédnout »

Síla inspirace

Předmětný objekt sloužil jako pazderna ke statku a tomuto původnímu funkčnímu využití odpovídá hmotové a architektonické řešení novostavby. Velikost, sklon střechy, orientace hřebene a umístění na pozemku vychází z principů místní tradiční lidové architektury a strohosti podobných staveb.

Prohlédnout »

Místní rozvoj

Samostatná budova sportovního sálu je jako novostavba v kontrastu s historickou stavbou obecní školy, čímž vzniká čitelné a přehledné řešeni. Sportovní sál je umístěn v největší možné vzdálenosti od stávající školy tak, aby byl maximálně využit potenciál školního dvora. V kombinaci s komunikačním krčkem vzniká ze tří stran uzavřený dvůr.

Prohlédnout »

Zapadlí vlastenci

Přirozené zapojení do terénu a historické principy výstavby v regionu jsou stěžejní východiska návrhu novostaveb. Hlavní objem obytného domu a stodoly proto tvoří výrazně obdélníková forma v poměru stran 1:2 se sedlovou střechou o sklonu 45°.Použitý materiál na obkladu stavby obytného domu má iniciovat použití maloformátové krytiny valašského šindele.

Prohlédnout »

Životní změna

280 let staré stavení spjaté s rodovým stromem chráněné lípy je krásným dokladem tradičního krajinného prvku. Před několika lety prošla chalupa citlivou obnovou se snahou sloupnout nánosy 70 let a vrátit ji původní podobu.

Prohlédnout »

Nerušit

Příběh rekonstrukce na území vesnické památkové rezervace. Stavebně technický stav neodpovídal novému užití a tak došlo k radikální výměně konstrukcí s dodržením proporcí stavby chalupníka. Dřevěný šindel na střeše, námětky, polovalba, kladení lomenice do „mašle“, technické řešení komínu, oken či nástupu do přístavku „žudra“, nebo mohutná kamenná podezdívka jsou dělány s cílem nerušit okolní zástavbu.

Prohlédnout »