Architektonický a projekční ateliér venkova

Zapadlí vlastenci

Přirozené zapojení do terénu a historické principy výstavby v regionu jsou stěžejní východiska návrhu novostaveb. Hlavní objem obytného domu a stodoly proto tvoří výrazně obdélníková forma v poměru stran 1:2 se sedlovou střechou o sklonu 45°.Použitý materiál na obkladu stavby obytného domu má iniciovat použití maloformátové krytiny valašského šindele.

Vedlejší objekt stodoly je charakterem doprovodnou stavbou se zářezen do terénu. Použití kamene a dřeva je výraznou historickou analogií.

DALŠÍ PROJEKTY