Architektonický a projekční ateliér venkova

Místní rozvoj

Samostatná budova sportovního sálu je jako novostavba v kontrastu s historickou stavbou obecní školy, čímž vzniká čitelné a přehledné řešeni. Sportovní sál je umístěn v největší možné vzdálenosti od stávající školy tak, aby byl maximálně využit potenciál školního dvora. V kombinaci s komunikačním krčkem vzniká ze tří stran uzavřený dvůr.

V navrhovaném objektu s jedním podzemním a jedním nadzemním podlažím bude umístěna třída školní družiny, galerie, technické prostory a samotný sál. Zastřešení je řešeno valbovou střechou o různých sklonech s výrazným podélným světlíkem. Světlík je umístěn asymetricky. Materiálové řešení fasády v podobě minerální omítky navazuje na tradiční, lety prověřený materiál. Podélná osa tělocvičny je orientována ve směru SZ-JV. Prostor sálu je osvětlován horním světlíkem a okny v severozápadním a jihovýchodním štítu.

DALŠÍ PROJEKTY