Architektonický a projekční ateliér venkova

Naše slunečnice

Bývalé hospodářství projde zásadní úpravou k účelu bydlení rodiny a pronájmu. Soubor 4 stavení vytváří celistvou podkovu uzavřeného dvorce v okrajové části zástavby. V každém z objektů je denní osvětlení řešeno jiným způsobem.

Tradiční použití obkladových materiálů, řemeslných technik a detailů tvarosloví vytváří atmosféru kde se zastavil čas.

DALŠÍ PROJEKTY