Architektonický a projekční ateliér venkova

Srdce vesnice

Snahou návrhu je vytvořit přesvědčivé architektonické řešení odpovídající současným provozním požadavkům s jednoduchou, funkční a přehlednou dispozicí. Dalším cílem bylo najít řešení uspokojující potřebu kvalitního a reprezentativního zázemí pro široké spektrum kulturních akcí, každodenních činností a zájmů představitelů obce a jeho obyvatel.

Stávající veřejný prostor v severní části pozemku zůstává v současné době zcela nevyužitý a tak bylo snahou tomuto prostoru přidat pobytovou kvalitu, propojit jej s interiérem objektu a zároveň vytvořit důstojný prostor, kam mohou být rozšířeny jednotlivé aktivity kulturního domu.

DALŠÍ PROJEKTY