Architektonický a projekční ateliér venkova

Hojnost z nedostatku

Malá roubená chalupa svými parametry neumožňuje transformaci dnešního způsobu bydlení a tak z ní vzniká sezónní vejminek. Prochází dispozičním očištěním a zkrácením o stávající hospodářskou část.

Laťovaná novostavba je soudobým zapojením architektury na místě bývalé stodoly. Vzájemný dialog je ukázkovým příkladem našeho postoje k zástavbě venkovských sídel v dnešní době.

DALŠÍ PROJEKTY